„ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД e създадена през 2017 г. с основна дейност: Лабораторни измервания, Контрол на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух на вредни вещества, измерване на шум в околната среда и на работното място, контрол фактори на околната среда/ микроклимат, осветеност, ел. замервания, контрол на вентилационни инсталации/.
Дружеството предлага експертни консултантски и обучителни услуги за прилагането на екологичното законодателство и регулаторното в областта на здравето и безопасността при работа, консултации с цел успешна сертификация по изискванията на международните стандарти:ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001,ISO 50001,ISO 27001,ISO 20000-1,ISO 37001,ISO 39001,ISO 13485 и др.
Към „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД функционират следните обособени дейности: Органът за контрол от вида С, структуриран като отделна обособена и независима част от „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД , Лаборатория за изпитване на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух. „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД е регистрирана от Министерство на здравеопазването чрез издадено Удостоверение за регистрация №636 /от 22.06.2018 като Служба по трудова медицина.
Нашият квалифициран технически компетентен персонал е в състояние да извърши проучване на място, вземане на проби и анализ спрямо изискванията на международните стандарти, спрямо изискванията на вътрешно лабораторни методики и според изискванията на контролните органи.
Какво ни прави различни от другите ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ:

• Ние обичаме нашите клиенти и се грижим максимално за очакванията им.
• Ние предлагаме достъпни цени;
• Ние сме винаги на разположение;
• Отговаряме бързо;
• Квалифицирани сме и имаме опитен персонал;
• Отношението ни е приятелско и професионално ориентирано;