ЕКО ЛАБ КОНСУЛТ осъществява консултантски услуги по разработване, внедряване и поддържане на системи за управление по изискванията на следните стандарти:

 • Качество съгласно ISO 9001;
 • Информационна сигурност съгласно ISO 27001;
 • Управление на непрекъснатостта ISO 22301:2019;
 • Околната среда съгласно ISO 14001;
 • Здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018;
 • Енергията съгласно ISO 50001;
 • Услугите съгласно ISO/IEC 20000-1;
 • Социална отговорност :SMETA,BSCI, SA 8000;
 • Борба с подкупването– ISO 37001;
 • Безопасност на движението по пътищата– ISO 39001;
 • Туризъм и свързаните с него услуги – ISO 13009:2015;
 • Биориск за лаборатории ISO 35001;
 • Обучение за мениджъри и вътрешни одитори на системи за управление съгласно стандартите – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, ISO 27001, и др.;