За анализ на димни газове в индустрията, Лабораторията използва Вътрешно  лабораторна методика за определяне съдържанието на NO, NO2, NOx,  CO,  SO2, О2 и въглеводороди /метан/  в газови потоци чрез преносим газанализатор.

За определяне нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и нивото на шума в мястото на въздействи, Лабораторията  използва  ВВМ 002/2018  за определяне на общата звукова мощност.

1.Мултифункционален уред Тесто 350, от Testo Германия

2.Мултифункционален уред Тесто 435-2, от Testo Германия

3. Тесто 511, от Testo Германия

4. CEL-246- Интегриращ шумомер, модел, GASELLA, производител Англия

5. CEL-120/1,  Звуков калибратор модел, GASELLA, производител Англия

6. GEOHM C , Сериен номер BE 1570, уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM  C

7. PROFITEST INTRO-  автоматичен Тестер, Германия производство на GOSSEN METRAWATT, тип M 520 T