Мултифункционален уред Тесто 350 за измерване на  Кислород (О2), Въглероден оксид (CO), Въглероден диоксид (CO2), Азотни оксиди (NOx), Азотен оксид (NO) , Азотен диоксид (NO2) калибриран със Сертификат № 61301026/ 23.05.2018 от Testo Германия;