Мултифункционален уред Тесто 435-2, за измерване на потоци газове и въздух – скорост, налягане, обемен разход, температура, влажност, атмосферно налягане,Калибриран със Сертификат за калибриране на температура и относителна влажност  №77 G /23.07.2018  г. от Лабораторен комплекс Интерлаб, гр.София, Сертификат за калибириране на скорост на движение на въздуха № 76 G/ 23.07.2018  г. от Лабораторен комплекс Интерлаб, гр.София;