Тесто 511, Цифров барометър за измерване на  Атмосферно налягане, Калирбриран със Сертификат № 0834/ 16.07.2018 г. от ЛК,  Унисист ООД, гр.София;