CEL-120/1,  Звуков калибратор модел, GASELLA, производител Англия   ,Идентификационен № 4478336, Сертификат № 166 – ИАВ / 13.07.2018 г