GEOHM C , Сериен номер BE 1570, уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM  C, Германия, идентификационен  № BE 1570 , сертификат за калибриране №307-5811-45/15.05.2018, GOSSEN METRAWATT

Повече информация за уреда (EN)