PROFITEST INTRO-  автоматичен Тестер,Германия производство на GOSSEN METRAWATT, тип M 520 T, Идентификационен номер BF006, сертификат за калибриране 307- 5818-66 от 15.05.2018 г.