УСЛУГИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ECO LAB GROUP е специализирана в оценка, одит и сертифициране на системи за управление на най-широко използваните международни стандарти във всички пазарни сектори.

  • ISO 9001 – Управление на качеството;
  • ISO 13485 – Медицински изделия;
  • ISO 14001 – Управление на околната среда;
  • ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването;
  • ISO 22000 – Безопасност на храните;
  • ISO 27001 – Информационна сигурност;
  • ISO 45001 – Здраве и безопасност на работното място;
  • ISO 50001 – Управление на енергията;

Сертификатите за съответствие, предлагани от ECO LAB GROUP, са акредитирани от Италианската система за акредитация (Accredia), Международна служба за акредитация (IAS) и други органи за акредитация, действащи по целия свят, и са международно разпознаваеми. Международният престиж, специализираната експертиза и научната подготовка на одиторите на ECO LAB GROUP гарантират обективност и безпристрастност на одитите.

Направате Вашето запитване.